Je wilt uitzoeken of er een levensverzekering (bijvoorbeeld een uitvaartverzekering) is afgesloten op het leven van een overledene. Lees voordat je een aanvraag doet de spelregels door:

1. Je kunt alleen informatie opvragen na overlijden.

2. Je kunt alleen informatie opvragen als:
– je kind, echtgenoot/echtgenote of samenwonende partner van de overledene bent;
– je erfgenaam van de overledene bent;
– je degene bent die de nalatenschap moet afhandelen (executeur testamentair, notaris).

Gemeenten die op grond van artikel 21 van de Wet op de lijkbezorging een uitvaart verzorgen, kunnen ook een aanvraag indienen. Voeg een document bij waaruit blijkt dat u namens de gemeente handelt.

3. Als je informatie opvraagt, moet je een aantal documenten bij je aanvraag meesturen:
Als  je echtgenoot, echtgenote of samenwonende partner van de overledene bent:
– een kopie van de akte van overlijden;
Word je als partner niet genoemd op de akte van overlijden, dan is een verklaring van erfrecht nodig of een kopie van een samenlevingscontract.

Als je kind van de overledene bent:
– een kopie van de akte van overlijden;
– een kopie van een document waaruit blijkt dat je een kind van de overledene bent. Dit kan een geboorteakte zijn, een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (inclusief de oudergegevens), een inschrijving in het trouwboekje (zowel de pagina waarop de oudergegevens staan als de pagina waarop de kinderen worden genoemd) of een vermelding in de verklaring van erfrecht.

Als je erfgenaam van de overledene (maar geen partner of kind) en/of belast bent met de afhandeling van de nalatenschap (executeur testamentair, notaris):
– een kopie van de akte van overlijden;
– een kopie van de verklaring van erfrecht;
– een kopie van een volmacht indien van toepassing.

4. Op basis van de aangeleverde informatie zoeken verzekeraars in hun eigen administratie naar verzekeringen op het leven van de overledene. Zij melden vervolgens het Verbond van Verzekeraars of zij polissen hebben waarop de gezochte persoon de verzekerde is. Als een verzekering al is afgekocht, maar nog wel in de administratie staat, melden zij dat ook aan het Verbond.

5. Het Verbond van Verzekeraars meldt de aanvrager bij welke maatschappij(en) een polis op het leven van de overledene gevonden is.

6. Je benadert vervolgens zelf deze verzekeraar(s).

7. Je ontvangt de benodigde informatie van de verzekeraar(s), die vanzelfsprekend de regels van de Europese privacywetgeving (de AVG) volgt. Dat betekent dat zij zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.

8. Zijn er kosten verbonden aan het doen van een aanvraag? De eerste 20 aanvragen in een kalenderjaar zijn gratis. Als u of uw organisatie meer aanvragen in een jaar doet, vragen wij een bijdrage in de kosten. Vanaf 1 januari 2024 bedraagt deze bijdrage € 21,- ex btw per aanvraag. Facturatie vindt achteraf plaats, per kalenderjaar.

9. De zoekprocedure duurt ongeveer twee à drie maanden.

Heb je na het lezen van deze spelregels nog vragen, neem dan een kijkje bij de Veelgestelde vragen of neem contact op met het Verbond van Verzekeraars.

EEN AANVRAAG INDIENEN

De spelregels gelezen en kom je in aanmerking? Dan kun je een digitale aanvraag doen.

Polis zoeken