Hoe onderzoeken jullie of er een levensverzekering is?
Er is geen centraal systeem waarin we kunnen zien of mensen zijn verzekerd en bij wie. Als je een aanvraag indient bij het Verbond van Verzekeraars, dan sturen wij die door naar alle levensverzekeraars die meedoen aan de zoekservice. Zij zoeken dan vervolgens in hun bestanden naar eventuele polissen.

Zijn er kosten verbonden aan het doen van een aanvraag?
De eerste 20 aanvragen in een kalenderjaar zijn gratis. Als u of uw organisatie meer aanvragen in een jaar doet, vragen wij een bijdrage in de kosten. Vanaf 1 januari 2024 bedraagt deze bijdrage € 21,- ex btw per aanvraag. Facturatie vindt achteraf plaats, per kalenderjaar.

Wat als ik wel een maatschappijnaam heb, maar geen polisnummer?
Neem in zo’n geval eerst contact op met de betreffende verzekeringsmaatschappij. Als die niet meer bestaat, kun je bij de Informatiedesk van De Nederlandsche Bank navragen waar welke maatschappij de huidige rechtsopvolger is. Deze Informatiedesk kun je bereiken via email (info@dnb.nl) of telefoonnummer 0800 20 1068 (gratis).

Waarom moet ik officiële documenten meesturen? Wat doen jullie daarmee?
Het Verbond van Verzekeraars wil voorkomen dat informatie bij de verkeerde mensen terechtkomt. Daarom is het bijvoorbeeld nodig om documenten aan te leveren waaruit blijkt dat jij erfgenaam bent. Of dat je recht hebt de aanvraag namens de erfgenaam te doen. Alleen met de juiste documenten kunnen we nagaan of er een levensverzekering is van de opgegeven persoon. Uiteraard gebruiken we die gegevens niet voor andere doeleinden. Zie ook de uitgangspunten voor verwerking van persoonsgegevens.

Ik wil opsporing doen naar eventuele polissen van een overledene, maar heb geen verklaring van erfrecht. Wat nu?
In veel gevallen kun je dan toch een aanvraag indienen. Het Verbond heeft alleen een verklaring van erfrecht nodig als je wel erfgenaam bent van de overledene, maar geen partner of kind.

Ik las dat er maandelijks honderd aanvragen in behandeling kunnen worden genomen van mensen die hun eigen polis willen laten opsporen. Waarom is dat?
Omdat het zoeken intensief is, moeten we een maximum stellen. Met dit maximum kunnen we iedereen goed helpen.

Waarom krijg ik alleen bericht als er een polis van mezelf wordt gevonden, en niet als er geen polis wordt gevonden.
Dat heeft te maken met de privacywetgeving. Of jij een polis hebt of niet, mag een verzekeraar alleen aan jou vertellen. Daarvoor moet hij eerst je identiteit controleren, en zal hij je om een kopie van je identiteitsbewijs vragen. Als er geen polis is gevonden, is dat niet zinvol.

Waarom kan ik niet zoeken naar polissen van mijn in leven zijnde familieleden of van anderen?
De zoekservice is bedoeld voor klanten die hun eigen polis zijn kwijtgeraakt. Alleen zij hebben het recht te weten van het bestaan van een polis. Je familieleden kunnen uiteraard zelf een aanvraag indienen voor hun eigen polis.

Waar kan ik terecht met een klacht?
Als je een klacht hebt over deze Zoekservice van het Verbond, dan kan je deze per e-mail sturen aan info@verzekeraars.nl of per post aan:

Verbond van Verzekeraars
t.a.v. Zoekservice Levensverzekeringen
Postbus 93450
2509 AL Den Haag